مادرانه 218

:: مادرانه 218

دختر عزیز و نازم ستایش : 

برایت رویاهایی آرزو می‏کنم تمام نشدنی

و آرزوهایی پرشور

که از میانشان چندتایی برآورده شود.

برایت آرزو می‏کنم که دوست داشته باشی

آنچه را که باید دوست بداری

و فراموش کنی

آنچه را که باید فراموش کنی.

برایت شوق آرزو می‏کنم. آرامش آرزو می‏کنم.

برایت آرزو می‏کنم که با آواز پرندگان بیدار شوی

و با خنده‏ ی کودکان.

برایت آرزو می‏کنم دوام بیاوری

در رکود، بی ‏تفاوتی و ناپاکی روزگار.

بخصوص برایت آرزو می‏کنم که خودت باشی دختر دردانه ام....


منبع : بهار زندگیم دخترم ستایشمادرانه 218
برچسب ها : می‏کنم ,آرزو ,برایت ,آرزو می‏کنم ,برایت آرزو

مادرانه 216

:: مادرانه 216

دختر نازنینم عزیز دلم ستایش : 

" آدم‌ های امن چه کسانی هستند؟ "

آدم‌ های امن، همان‌هایی هستند که همه چیز می‌توانی بهشان بگویی، 

بدون اینکه قضاوت یا تحقیرت کنند...

میتوانی کنارشان احساس بودن کنی...

کسانیکه فقط خود خود خودت هستی که براشون مهمی کسی که ﺩﺳﺘــــﺖ ﺭﺍ می گیرد ....

ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺧﯿـــــــﺎﻝ ..

ﺩﺳـــــتت را می گیرد ﺑﻪ ﺭﺳــــﻢ ِمحبت ...

ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــــــﺖ ﻫــــﻮﺍیت ﺭﺍ ﺑﯽ ﺍﺟــــــــﺎﺯﻩ به رسم رفاقت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد !

گاهی تورا فرو می‌ریزد برای بنای جدید.... 

آدم های امن گل های قالی اند، 

نه انتظار چیده شدن دارند نه دلهره پژمردن،

همیشگی اند،

گنجینه اند،

سرمایه اند، 

آرامش خاطرند،

کاش هرکس یک آدم امن در زندگیش بیابد...

منبع : بهار زندگیم دخترم ستایشمادرانه 216
برچسب ها :

مادرانه 219

:: مادرانه 219

دختر عزیزتر از جانم ستایش : 

هر آدمی در درون خود یک رقص دارد که باید کشف شود،

وقتی که رقص درونت را پیدا کردی به شعف وصف ناپذیری دست پیدا میکنی که همان راه رهائیست،

نگاه کن

خورشید با عشق می رقصد....

دریا با امواج می رقصد.....

زمین با اجرام می رقصد....

انسانهای عاشق با هم می رقصند....

و دنیا دارد با تو می رقصد،

همه چیز در تکاپوست؛ در تکاپوی عشق......

تو از رقص به دنیا آمدی،

با ریتم هستی هماهنگ شدی و با ندای فرشتگان آورده شدی.

رقص درونت را پیدا کن!!

با زندگی بچرخ .....

منبع : بهار زندگیم دخترم ستایشمادرانه 219
برچسب ها : رقصد ,پیدا

مادرانه 212

:: مادرانه 212

دختر نازنینم ستایش : 

منبع : بهار زندگیم دخترم ستایشمادرانه 212
برچسب ها : بعضی ,دوستی

مادرانه 215

:: مادرانه 215

دختر عزیز و زیبایم ستایش: 


ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ " ﺯﻥ " ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ

ﺧﻠﻘﺖ ﺯﯾﺒﺎﯼ " ﺯﻥ " ﺭﺍ ﺑﯽ ﺩﺭﻧﮓ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻧﺎﺏ

ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺩﺍﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﮐﺮﺩ

ﮔﯿﺴﻮﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺣﺮﯾﺮﯼ ﺗﺎﺭﻭﭘﻮﺩﺵ ﺍﺯ ﻃﻼ

ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺁﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﯼ ﺍﻭ ﺩﻣﺴﺎﺯ ﮐﺮﺩ

ﺑﺎ ﻧﻮﮎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﻧﻘﺶ ﻫﻼﻟﯽ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪ

ﺗﺎ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯ ﮐﺮﺩ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺳﯿﺪ ﺍﻭ ﭘﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ

ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﻃﺮﺡ ﭼﺸﻤﺶ، ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﯾﮏ ﺭﺍﺯ ﮐﺮﺩ

ﺻﻮﺭﺗﺶ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮔﻠﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺑﻬﺸﺖ

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪ ﺁﻥ " ﺭﺥ " ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﻧﺎﺯ ﮐﺮﺩ

ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮﺍﻗﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ

ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺍﺯﻟﺒﺶ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﺮﺩ

ﺭﻗﺺ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻗﻮﺱ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﮐﻤﺮ

ﭘﯿﭻ ﻭﺗﺎﺏ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺗﻨﺶ ﺍﯾﺠﺎﺯ ﮐﺮﺩ

ﺧﻠﻘﺖ " ﺯﻥ " ﺟﻠﻮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺣﺲ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺧﺪﺍﺳﺖ

ﭼﻮﻥ ﺧﺪﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺑﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮐﺮﺩ

ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ " ﺯﻥ " ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ

ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ " ﺯﻥ " ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ

منبع : بهار زندگیم دخترم ستایشمادرانه 215
برچسب ها : ﮐﺸﯿﺪ ,ﺯﯾﺒﺎﯼ ,ﺍﺣﺴﺎﺱ ,ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ

مادرانه210

:: مادرانه210

دختر دردانه و عزیزم ستایش : 

بزرگترین دیواری که باید از آن بالا بروی، دیواری است که در ذهن خودت ساخته ای. اگر تو نتوانی نگرش و ذهنیت خودرا کنترل کنی، در این صورت آنها تو را کنترل می کنند. احساسات منفی دقیقا مثل علف های هرز هستند که اگر آنها را از ریشه درنیاوری باز هم رشد می کنند ...

پس کنترل سرنوشتت را در دست بگیر. خودت را باور داشته باش، به افرادی که می خواهند تو را دلسرد کنند، محل نگذار. از افراد، اماکن و عادت های منفی دوری کن، هرگز مایوس نشو و در برابر زباله های منفی ذهنی که تلاش می کنند خودشان را به خورد تو بدهند، تسلیم نشو....

منبع : بهار زندگیم دخترم ستایشمادرانه210
برچسب ها : منفی ,کنترل

مادرانه 214

:: مادرانه 214

دختر عزیزتر از جانم ستایش : 

زن اگرپرنده آفریده میشد، 

حتما "طاووس"بود.

اگرچهار پا بود،

حتما "آهو"بود.

اگرحشره بود،

حتما "پروانه"بود.

او انسان آفریده شد،

تا خواهر و مادر باشد و عشق...

زن چنان بزرگ است که اشرف 

موجودات خداست.

تا حدی که یک گل، او را راضی میکند،

و یک کلمه، او را به کشتن میدهد.

پس ای مرد، مواظب باش،

زن ازسمت چـــپ، نزدیک به قلبت 

ساخته شده، تا او را درقلبت جا دهی.

شگفت انگیز است!

زن درکودکی درهای برکت را به 

روی پدرش میگشاید،

درجوانی دین شوهرش را کامل میکند،

و هنگامی که مادرمیشود، بهشت 

زیر پای اوست....


.

منبع : بهار زندگیم دخترم ستایشمادرانه 214
برچسب ها : حتما ,بود، حتما

مادرانه 211

:: مادرانه 211

دختر دردانه و عزیزم ستایش : 

برایت آرزوهای ساده میکنم

آرزو می کنم شب ها خواب های خوب ببینی

 و 

صبح ها سر حوصله ملافه های سفید را مرتب کنی،

پنجره اتاقت را باز کنی و هنگامی که چایت را می نوشی آفتاب روی گونه ات بنشیند.

آرزو می کنم

 به کسی که دوستش داری بگویی، دوستت دارم

اگر نه امیدوارم قدرت این را داشته باشی که لبخندهای مصنوعی بزنی

آرزو می کنم کتاب های خوب بخوانی، 

آهنگ های خوب گوش کنی،

 عطر های خوب ببویی،

 با آدم های خوب حرف بزنی

 و فراموش نکنی که هیچ وقت دیر نیست بودن چیزی که دوست داری باشی!

منبع : بهار زندگیم دخترم ستایشمادرانه 211
برچسب ها : آرزو

مادرانه 213

:: مادرانه 213

دختر نازنینم ستایش : 

زمان!

یا همه چیز را ثابت می کند

یا یک چیزهایی را حل می کند ...

زمان کمک می کند به رنجهایت عادت کنی ...

زمان کمک می کند صبور باشی ...

زمان ثابت می کند که

برای چه کسانی

ارزش واقعی داشته ای . . . !

و چه کسانی ماندند با تو 

اگرچه بارها رنجاندی و رنجاندند ...!

در این عصر یخبندان

و زمانه ی مصلحت ها و منفعت ها و

کسالت ها و بی حوصلگی ها

اگر کسی در کنارت ماند ، فرشته ای ست

که از سوی خداوند برای آرامشت آمده است .!

اگر بود ، اگر داشتید ،

روی چشمانتان نگهش دارید.

روزگار روزگار رفتن است و نماندن...!!

دوست داشتن از عاشق بودن هم سخت تر است

دوستدار تو به سعادت تو می اندیشد

حال آنکه عاشق تو به داشتن تو ..

دوستی بالاتر از عشق است ..

منبع : بهار زندگیم دخترم ستایشمادرانه 213
برچسب ها : زمان

مادرانه 217

:: مادرانه 217

دختر گلم ستایش :

چه زمانی شما شروع به پیر شدن می کنید؟

زمانی که خاطره هایتان از آرزوهای تان پر رنگ تر می شود. شما شروع به پیر شدن می کنید!

زمانی که می پذیرید نمی توانید شرایط را تغییر دهید.

زمانی که گذشته تان شما را بیشتر به خودش مشغول می کند تا آینده.

زمانی که ثبات و سکون را به تغییر و مسافرت ترجیح می دهید.

زمانی که از سود به خاطر ریسک اش صرفنظر می کنید، فصل پیری شما فرا رسیده است.

بعضی ها تا آخر عمرشان پیر نمی شوند.

بعضی ها گیس هایشان سفید و ریش هایشان سفید است ولی جوانند.

اصلا پیر شدن یک انتخاب است.... امیدوارم هیچ وقت پیر نشی

منبع : بهار زندگیم دخترم ستایشمادرانه 217
برچسب ها : زمانی ,هایشان سفید ,دهید زمانی